Fremtidens  politi

Fremtidens politi

Øystein Blymke er tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet.  SYNSPUNKT. Regjeringens nye Politimelding har undertittelen «Et politi for fremtiden». En uttrykksform som…